بابا افضل کاشانی(وفات 610 هجری)

گردآوری: فاطمه طالعی

بابا افضل از شعرای مشهور قرن ششم و هفتم هجری است. وی از رباعی سرایانی است که او را در ردیف ابو سعید ابوالخیر و خیام شمرده اند

بابا افضل شیعه اثنی عشری بوده و مدایحی درباره اهل بیت علیهم السلام دارد که از جمله آنهاست:

از روز ازل مهر علی در دل ماست

با مهر علی سرشته آب و گل ماست

گویند که در جهان چه حاصل کردی

اندر دو جهان، مهر علی حاصل ماست

گر مهر علی در دل و جانت نبود

از دین محمدی نشانت نبود

اثنا عشری اگر نباشی به یقین

از دوزخ سوزنده امانت نبود

یا رب به رسالت رسول الثقلین

یا رب به غزا کننده بدر و حنین

عصیان مرا دونیم کن در عرصات

نیمی به حسن ببخش و نیمی به حسین (1)

(1)  دیوان بابا افضل کاشانی، تصحیح مصطفی فیضی و دیگران، تهران، 1363، صفحات 15، 98 و 263.

logo test

ارتباط با ما