عده‌ای به اشتباه ظهور تشیع در ایران را مربوط به تشکیل حکومت صفوی می‌دانند. حال آن که قدمت تشیع در سرزمین ایران و آشنایی ایرانیان با اهل بیت پیامبر، به قرن اول هجری بازمی‌گردد. (بنگرید به درسنامه شیعه کیست و چه می گوید؟) یکی از راه‌های پی بردن به قدمت تشیع در ایران، بررسی آثار به‌ جامانده از هنرهای تجسمی و معماری کهن ایرانی است. در این بخش با ارائهٔ مقالات علمی و نگارخانهٔ آثار به معرفی قطره‌ای از اقیانوس بی‌کران هنر و معماری شیعی می‌پردازیم:

logo test

ارتباط با ما