احیاگران زبان و ادب پارسی و ارادت به اهل بیت (35)

عثمان مختاری و ارادت به اهل بیت (ع)

گردآوری: مسعود بسیطی

 

حکیم ابوعمر بهاءالدین عثمان بن عمر مختاری غزنوی شاعر و حماسه‌سرای برجسته دوره پایانی سده پنجم و دوره آغازین سده ششم هجری قمری بود. از زندگانی او دانسته‌های اندکی در دست است. تاریخ زاده شدن او را میان سال‌های ۴۵۷–۶۹ و درگذشت او را میان سال‌های ۵۱۲–۵۴۸ نوشته‌اند. مختاری در سرودن غزل و قصیده و رباعی و قطعه و ترکیبات و مثنوی استاد بوده‌است؛ ولی بیشتر به قصیده‌سرایی و مثنوی‌گویی گرایش داشته و قصاید و مثنویات او بر دیگر آثاری که از خود بر جای نهاده برتری دارد. مختاری چندین تن از شاهان و فرمان‌روایان دوران زندگی خویش را نیز مدح گفته است. از میان آن‌ها می‌توان به علاءالدوله مسعود بن ابراهیم غزنوی نام برد که مختاری شهریارنامه را به نام او کرده‌است.

 

اشعار:

 

منقبت حضرت علی (ع):

 ابری ز گرد لشکر سر بر هوا نهاد                                       بر فرق آن گروه ببارید ذوالفقار

شاعیان را منع کردی از هوای خویشتن                               گر بدین بخشش بدیدی دیده ی حیدر تو را

 

مناقب اهل بیت (ع):

 بوسه بر گور مصطفی زده دان                                           آل یس بر آن گوا شده گیر

 

امام مهدی (عج):

 عیسی لوای سلطان بستاند از رسول                                مهدی به عهد شاه برون آید از حجاب

 

منبع: کتاب جلوه های ولایت در شعر فارسی، ص 124، 139، 159 و 240

logo test

ارتباط با ما