احیاگران زبان و ادب پارسی و ارادت به اهل بیت (11)

ملک الکلام و ارادت به اهل بیت (ع)

گردآوری: مسعود بسیطی

 

به دلیل شدت فشار علیه شیعیان و محبان اهل بیت از سوی حاکمان بنی امیه و بنی عباس و غفلت شیعیان از جمع آوری و حفظ میراث مکتوب و منظومشان متاسفانه اکثر این میراث کهن در طول تاریخ از میان رفته است.

 یکی از نخستین شاعران پارسی گوی شیعی در قرن سوم و چهارم ملک الکلام بندار رازی متوفی 433 قمری است. ظاهرا وی اشعار زیادی در ستایش اهل بیت سروده که متاسفانه به دلایلی که در ابتدای این نوشتار بدان اشارت رفت، اکثر آن اشعار و میراث ارزشمند از میان رفته و ما از لذت بهره مندی از آنها محرومیم.  

از این شاعر شیرین بیان تنها یک دوبیتی برجای مانده که نظر خوانندگان عزیز را بدان جلب می نماییم:

تا تاج ولایت علی بر سرمه

هر روج مرا خوش تر و نیکوترمه

شکرانه اینکه میر دین حیدرمه

از فضل خدا و منّت مادرمه

 

منبع:

مجمل فصیحی، بخش دوم، ص 163؛ قصران، ج 1، ص 577 .

logo test

ارتباط با ما