احیاگران زبان و ادب پارسی و ارادت به اهل بیت (27)

عَعمَق بخارایی و اشعار او در مدح اهل بیت (ع)

گردآوری: فاطمه طالعی

 

عَمعَق بخارایی (وفات 543 هجری)

عَمعَق از شاعران معروف قرن ششم و معاصر سلطان سنجر سلجوقی بوده است، وی درباره شیعه بودن خود چنین داد سخن برداشته است:

سپهر جاه علی، افتخار دین

که ز فخر چو شیعه

مذهب خود را بدین علی بندم

همه مناقب او گویم و مدایح او(1)

به شاعری چو سخن بر سخن بپیوندم

عمعق درباره واقعه کربلا نیز چنین سروده است:

به اهل قبله بر، از کافران رسید

آن ظلم کز آتش و تف خورشید(2)

1) )  دیوان عمعق بخارایی، تصحیح مرحوم سعید نفیسی، تهران 1339، ص 81.

2) ) همان منبع، ص 134 - لباب الالباب، محمد عوفی، تصحیح مرحوم سعید نفیسی، تهران 1335، ص 381.

logo test

ارتباط با ما