جامعه شیعی مدینه (2) نخاوله

flower 12

   

   

نویسنده: رسول جعفری

    

چکیده:

این مقاله بخش دوم از یک مجموعه سه قسمتی در مورد شیعیان مدینه است که در مجله ای به چاپ رسیده است. دومین قسمت به شرح حال نخاوله پرداخته است.

     

لینک دانلود مقاله

   

logo test

ارتباط با ما