کتاب ماخذشناسی آیین‌های شیعی در ایران و جهان

flower 12
 

   

به کوشش پیمان اسحاقی

   

کتاب حاضر شامل هزاران کتاب، مقاله، پایان‌نامه و نقد کتاب است که با تکنیک شبکه‌ای برای معرفی مهم‌ترین آثار در زمینه مناسک آیینی شیعه تهیه شده است.

   

" این کتاب‌ها را یازده سال قبل تهیه کردم و برای انتشار سپردم اما به سبب تعویض مدیران و سیاست‌ها در نهادهای دولتی، تا به امروز منتشر نشده است. این است که تصمیم گرفتم آن را در اینجا منتشر کنم.
از آنجا که این ماخذشناسی سال‌ها قبل تهیه شده، فاقد منابعی است که در سال‌های اخیر به زبان انگلیسی درباره انسان‌شناسی ایران به رشته تحریر در آمده است.

امیدوارم در آینده بتوانم این ماخذشناسی را تکمیل و به‌روز‌رسانی کنم. "

     

logo test

ارتباط با ما