منازعات حنابله با شیعه امامیه در عصر سلجوقی

flower 12

   

   

نویسنده: علی محمدی

    

چکیده:

با آن که بیشتر فرق اسلامی در طول تاریخ با همدیگر اختلاف و درگیری داشتند، اما این اختلافات در میان شیعه و سنی نمود بیشتری یافته است. بغداد به عنوان مرکز خلافت عباسی، مرکز تجمع شیعیان و همچنین حنبلی‌ها - به عنوان طیف تندرو سنی مذهب نیز بود. با سقوط آل بویه که به تقویت جایگاه شیعیان در بغداد کمک زیادی کرده بودند، سلجوقیان سنی مذهب روی کار آمدند. حنبلی ها که سابقه دشمنی دیرینی با شیعیان داشتند، از این فرصت بهره بردند و عرصه را بر شیعیان تنگ‌تر کردند و این منازعات به اوج خود رسید. در این مقاله به بررسی فراز و فرود درگیری‌های این دو فرقه در بغداد عصر سلجوقی پرداخته شده است.

     

لینک دانلود مقاله

   

logo test

ارتباط با ما