احیاگران زبان و ادب پارسی و ارادت به اهل بیت (30)

رشیدالدین وطواط و اشعار او در مدح اهل بیت (ع)

گردآوری: فاطمه طالعی

 

رشید الدین وطواط (وفات 573 هجری)

رشید الدین وطواط از شعرای قرن ششم و هفتم هجری است.

وی از علاقه مندان و اراتمندان به اهل بیت رسول رحمت است.

وطواط در قصیده ای در مدح امام حسین علیه السلام چنین می سراید:

در فوت من مکوش، مبادا ز حب فضل

وقت تحسری بود از فوت من ترا

در خون من مشو، که به خون شسته ام دورخ

بی تو، به حق خون شهیدان کربلا

 و در قصیده دیگری سروده است:

ای شه شرق، اتسز غازی

وی هدی را ز تیغت استظهار

چون تو بودی به دانش و مردی

در زمانه چو حیدر کرار

رفت فرزند تو به عاشورا

چون حسین علی به دار قرار

صبر کن، صبر کن، خداوندا

انما الصبر شیمة الاحرار (1)

1) ) دیوان رشید الدین وطواط، تصحیح سعید نفیسی، تهران، 1339، صفحات 8 و 256.

logo test

ارتباط با ما