احیاگران زبان و ادب پارسی و ارادت به اهل بیت (34)

ظهیرالدین فاریابی و اشعار او در مدح اهل بیت (ع)

گردآوری: فاطمه طالعی

 

ظهیرالدین فاریابی (وفات 598 هجری)

فاریابی از شاعران قرن ششم هجری است. تمام دیوان او متبوع و مقبول است به لطافت و سلاست، به حلاوت گفتار و بلاغت اشعار و نهایت امتیاز را دارد.

به ظن قریب به یقین ظهیر فاریابی شیعه بوده و اعتقادی محکم و خالصانه به خاندان نبوت داشته است.

از جمله اشعار ذیل گواه این مدعی است و می توان گفت: شیعه دوازده امامی بوده است.

ظهیر با تو چه گویم عجب که نشناسی

غریب خاک خراسان شهید خطه طوس

یا در شعری دیگر گوید:

 

ای صبا گر به خراسان گذری بهر ظهیر

همتی جز ز دم شاه غریبان مطلب

از اشعار اوست، درباره کربلا وامام حسین علیه السلام:

ای ظهیر از گور نقبی می زنم تا کربلا

می روم گریان به پابوس حسین تشنه لب (1)

بس که چشم غم سرشکم، بابلا آمیخته است

خاک من دارد شرف مانند خاک کربلا (2)

  1.  دیوان ظهیرالدین فاریابی، به اهتمام هاشم رضی، تهران، بی تا، صفحات 187 و 280.
  2.  دیوان ظهیرالدین فاریابی، به اهتمام هاشم رضی، تهران، بی تا، صفحات 187 و 280.

logo test

ارتباط با ما