احیاگران زبان و ادب پارسی و ارادت به اهل بیت (13)

سید حسن غزنوی و اشعار او در مدح اهل بیت (ع)

گردآوری: فاطمه طالعی

 

سید حسن غزنوی (وفات 556هجری)

سید حسن از شعرای قرن ششم و معاصر مسعود غزنوی و هم عصر با سلجوقیان بوده است.

وی از ارادتمندان و محبان اهل بیت پیامبر بوده است. این ارادت و محبت را در برخی از ابیات او به روشنی می توان دید.

سید حسن در قصیده ای  ضمن اشاره به حادثه عاشورا و ماتم شهید کربلا چنین می سراید:

ای بی وفا زمانه چه خواهی، دگر مکن

وی تندرو سپهر چه داری، دگر بیار

والله که ماتم شرف الملک بو علی(1)

از ماتم حسین علی هست یادگار

و در قصیده ای دیگر گوید:

لاله غرقه به خون همچو حسین

سوسن زنده نفس همچو حسن (2)

 (1) شاعر این قصیده را در رثای بوعلی سروده است و در این میان به ماتم امام حسین(ع) اشاره کرده است. گنجور: دیوان اشعار سید حسن غزنوی، قصیده شماره 39

(2) دیوان سید حسن غزنوی، تصحیح سید محمد تقی مدرس رضوی، تهران، 1362، صفحات 75 و 158.

logo test

ارتباط با ما