کتاب انگلیسی "پنهان از چشم جهان"

کتاب انگلیسی "پنهان از چشم جهان" با عنوان فرعی "شیعه کیست و چه می گوید؟" به همت بنیاد علمی فرهنگی محمد (ص) تدوین و توسط انتشارات آمازون نشر یافته است.

Hidden from the Eyes of the World

این کتاب با بیانی شیوا و قلمی روان، به معرفی مبانی فکری، اعتقادی و اخلاقی شیعه می پردازد و بیان می دارد فارغ التحصیل مکتب تشیع چه خصوصیاتی دارد.

مطالعه ی این کتاب گرانسنگ را به همه ی دوستان انگلیسی زبان شیعه و غیر شیعه که به دنبال آشنایی بیشتر و صحیح تر از تشیع هستند، توصیه می کنیم.

این اثر ارزشمند اکنون از طریق سایت آمازون قابل تهیه است.
لطفا لینک دسترسی به آن را برای دوستان انگلیسی زبان خود ارسال فرمایید و ما را در نشر پیام رحمت عالمیان در سراسر جهان یاری فرمایید.

https://www.amazon.com/Hidden-Eyes-World-Shia-What/dp/B089279D9L

logo test

ارتباط با ما