برپایی مجلس عزای حسینی در انگلیس

شیعیان انگلیس در شهرهای مختلف در مراکز دینی گرد هم می آیند و برای سالار شهیدان عزاداری می کنند.

برپایی مجلس عزای حسینی در انگلیس

 

logo test

Connect with us